تماس با ما


📍 آدرس:
ارومیه _ 6 کیلومتری جاده سلماس، نرسیده به فرودگاه رو به روی پمپ بنزین آذربایجان
ایمیل: